Love Shayari 2 Lines

हेलो दोस्तो आज मैं आपके लिए Love Shayari 2 Lines लेकर आये है। मै उमीद करती हु की ये सभी Love Shayari 2 Lines आपको बहुत पसंद आएंगे और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना नहीं भूलेंगे(Love Shayari 2 Lines)

Love Shayari 2 Lines

ਆਬ ਹਮ ਭੀ ਕੁਛ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ
ਗੀਤ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹਨ,
ਜਬ ਸੇ ਵੋ ਹਮਾਰੇ ਖਵਾਬੋ ਮੇਂ
ਆਨੇ ਲਾਗੇ ਹੈਂ…

 

ਸੱਤ ਫੇਰੋ ਸੇ ਤੋਹ
ਮਹਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਪਰ ਹੱਕ ਮਿਲਤੇ ਹਨ,
ਆਤਮ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਤੋਹ
ਰੂਹ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ…

 

ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਤੁਮ,
ਹਮ ਜੀਨਾ ਛੋਡ ਸਕਤੇ ਹੈਂ,
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ…

 

ਜੋ ਮੁਖ ਰੁਤ ਜੌ ਤੋ
ਤੁਮ ਮਨ ਲੀਨਾ,
ਕੁਛ ਨ ਕਹਨਾ ਬਾਸ
ਸਿਨੇ ਸੇ ਲਾਗਾ ਲੀਨਾ…

 

ਮੁਝੇ ਇਸ ਬਾਤ ਕਾ ਗਮ ਨਹੀਂ ਕੀ
ਬਾਦਲ ਗਿਆ ਜ਼ਮਾਨਾ,
ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋ ਸਿਰਫ ਤੁਮ ਹੋ,
ਕਹੀ ਤੁਮ ਨ ਬਾਦਲ ਜਾਨਾ…

Love Shayari 2 Lines

ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ,
ਨਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਇਸ਼ਕ ਹੈ,
ਜਬ ਹੋਤਾ ਹੈ ਬਹਿਸਾਬ ਹੋਤਾ ਹੈ…

 

ਘਾਇਲ ਕਰ ਕੇ ਮੁਝੇ ਉਸਨੇ ਪੁਚਾ,
ਕਰੋਗੇ ਕਿਆ ਫਿਰ ਮੁਹੱਬਤ ਮੁਝਸੇ,
ਲਹੁ ਲਹੁ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਮਾਗਰ॥
ਹੋਥੋਨ ਨੇ ਬੇਨਤੇਹਾ-ਬੇਨਤੇਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ …

 

ਪਿਆਰ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ,
ਮੁਹੱਬਤ ਤੋ ਯੂਹੀ ਬਦਨਾਮ ਹੈ,
ਏਕਬਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖੌ
ਪਿਆਰ ਹਰ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ…

 

ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਵਾਨਗੀ
ਯੇ ਤੋ ਬਸ ਲਫਜ ਦ,
ਜਬ ਤੁਮ ਮਿਲੇ ਟੈਬ ਇਨ
ਲਫਜੋਂ ਕੋ ਮੇਂ ਮਿਲੇ…

Love Shayari 2 Lines

ਯੇ ਜੋ ਹਰ ਬਾਤ ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਹੋ?
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੋ,
ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ…

 

ਕਸ਼ ਤੁਮ ਪੁਚੋ ਮੁਝਸੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ,
ਮੈਂ ਪਕਦੁ ਬਸ ਤੇਰਾ ਹਾਥ,
ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ …

 

ਬੇਪਨਾਹ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਮਹੇ ਮਿਲਕਰ ਹੋਇ,
ਕੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਮਸੇ ਮਿਲਕਰ ਹੈ,
ਮੇਰੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ,
ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਮਸੇ ਮਿਲਕਰ ਹੋਇ…

 

ਵੋ ਸ਼ਮਾ ਕੀ ਮਹਿਫਿਲ ਹੀ ਕੀ,
ਜਿਸਮੇ ਦਿਲ ਖਾਕ ਨਾ ਹੋ,
ਮਾਜਾ ਤੋਹ ਤਬ ਹੈ ਚਾਹਤ ਕਾ,
ਜਬ ਦਿਲ ਤੋ ਜਲੇ ਪਰ ਰਾਖ ਨਾ ਹੋ…

 

ਯੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਰ ਕਿਤਨੀ ਭੀ
ਤਕਲੀਬ ਦੇ ਮਗਰ ਸੁਕੁਨ ਭੀ
ਉਸੀ ਕੀ ਬਹੋਂ ਮੇਂ ਮਿਲਾ ਹੈ…

Love Shayari 2 Lines

ਏਕ ਅੰਜਨਾ ਜਾਂ ਅਜੀਬ ਸਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਤੁਮ,
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ?
ਦਿਲ ਲਗਾਨੇ ਕੋ ਤੋ ਬਹਤ ਮਿਲੇ ਹਮ,
ਪਰ ਉਨ ਸਬਮੇ ਏਕਲੌਤੇ ਖਾਸ ਹੋ ਤੁਮ…

 

ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਕਰ ਵੀ
ਵੋ ਮੁਜੁਦ ਹੈਂ ਮੁਝਮੇ,
ਵਾਹ ਕਿਆ ਖੂਬ ਉਨਕਾ
ਵਜੂਦ ਹੈ ਮੁਝਮੇ….

 

ਧੜਕਨ ਕੋ ਕੈਸੇ ਥਾਮ ਲੁ,
ਯੇ ਸਾਥ ਤੁਮਹਾਰੇ ਚਲਤੀ ਹੈਂ,
ਨਜ਼ਰੀਨ ਕੈਸੇ ਬੰਧ ਲੁ,
ਜੋ ਤੁਮ ਪਰ ਹੀ ਅਕਾਰ ਰੁਕਤੀ ਹੈ…

 

ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ,
ਹਵਾ ਸੇ ਫੂਲ ਨਹੀਂ ਖਿਲਤਾ,
ਪਿਆਰ ਨਾਮ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾ,
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ…

 

ਮੈਂ ਬਨ ਜਉ ਰਾਤੀ ਸਨਮ,
ਤੁਮ ਲਹਰ ਬਨ ਜਾਨਾ,
ਭਰਨਾ ਮੁਝ ਆਪਿ ਬਹੂੰ ਮੈਂ,
ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਜਾਣ ਦਿਓ…

Love Shayari 2 Lines

ਤੁਮਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਏਤਨਾ ਹੈ ਕੀ
ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ,
ਯੇ ਮੌਸਮ, ਯੇ ਸਾਲ ਬਦਲੇਂਗੇ ਮਗਰ
ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ…

 

ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਹਾਸਾ
ਅੱਖੋਂ ਮੈਂ ਸਰੂਰ ਆ ਜਾਤਾ ਹੈ,
ਜਬ ਤੁਮ ਮੁਝੇ ਅਪਨਾ ਕਹਤੇ ਹੋ,
ਗੁਰੂਰੂ ਆ ਜਾਤਾ ਹੈ…

 

ਮੇਰੀ ਖਵਾਈਸੇ ਹਜ਼ਾਰੋ ਹੈ,
ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ …

Read Also 

ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ…
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੀਏ…
ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਜਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਵੱਲ ਹੈ…
ਉਨ੍ਹੀਂ ਪਨਾ ਯਾ ਨਾ ਪਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ…

 

ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇਰੇ
ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ,
ਆਦਿ ਤੁਝੇ ਸਤਨੇ ਸੇ ਹੈਂ ਆਦਿ
ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ….

Love Shayari 2 Lines

ਬਸ ਇਤਨੀ ਸੀ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ
ਹੈਪੀ ਤੁਮਸੇ ਕੀ ਮੁਝੇ ਤੁਮਸੇ ਕੀ
ਰਹਿਤੇ ਹੋ ਔਰ ਅੱਛਾ ਮੁਝੇ
ਲਗਤਾ ਹੈਂ…

 

ਨਾ ਹੋ ਹਾਥੋਂ ਮੇਂ ਹਾਥ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ?
ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਦੇ,
ਦਿਲ ਮੈਂ ਯੇ ਅਹਿਸਾਸ ਰਹਿਨੇ ਦੋ…

 

ਕਿਤਨਾ ਭੀ ਮਿਲੋ ਮਾਨ ॥
ਨਾਹੀ ਭਰਤਾ, ਮੰਦਰ
ਮੈਂ ਮਿਲਨੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਾਦ
ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ….

 

ਅੱਖੋਂ ਮੈਂ ਆਸ਼ਿਕੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ,
ਲਬੋਂ ਪਰ ਮੁਹੱਬਤ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ,
ਦੇਖਿ ਕਰ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਕਾ ਜਾਦੁ ॥
ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ…

 

ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ,
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਜਾਏ ਤੋ ਸਮਝੋ ਮੁਹੱਬਤ ਬਿਨਤੇ ਹੈ…

Love Shayari 2 Lines

ਤੇਰੀ ਸਾਥ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਾਥ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ,
ਤੁਮ ਵਾਹਨ ਸੇ ਯਾਦ ਕਰਤੇ ਹੋ ਤੋ
ਹਮ ਯਹਾਂ ਸੇ ਮੁਸਕਾਨ ਹੈਂ…

 

ਅਗਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੋ ਅਸਾਰ ਭੀ ਹੋਗਾ,
ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ…

 

ਹਮ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਨਸੇ ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਹੀ ਬੈਠਤੇ ਹੈ,
ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ…

 

ਮੈਂ ਉਸਕੇ ਖਵਾਬੋ ਮੈਂ ਜੀਆ ਕਰਦਾ ਹੂੰ,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹੋ …

 

ਤਬ ਸੇ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਖੁਦ ਸੇ,
ਜਬ ਸੇ ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਅਛੇ ਲਗਤੇ ਹੋ…

 

ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ,
ਜੇ ਨਫਰਤ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ…

Read More